Ydinvoima | Teollisuuden investointiprojektit | Tulevaisuuden energiaratkaisut

Asiantuntijat tukenanne

Qualifinn on projektinhallinnan ja laadunhallinnan kokenut asiantuntijakumppani energiateollisuudessa ja teollisuuden investointiprojekteissa.

Me tunnemme alan käytännöt, vaatimukset ja standardit.

 

Autamme täyttämään vaatimukset ja tavoitteet, joita sidosryhmät ja viranomaiset projektille asettavat.

Tietoa meistä

Toimimme asiantuntijakumppanina energiayhtiöille, toimittajille, teollisuusyrityksille sekä viranomais- ja tutkimusorganisaatioille.

 

Kehitämme, valvomme, konsultoimme, koulutamme ja arvioimme asiakkaidemme projekteja, toimittajia, tarkastusmenetelmiä ja johtamisjärjestelmiä. Tarvittaessa vastaamme projektien käytännön toteutuksesta toimimalla osana asiakkaidemme projektihenkilöstöä.

 

Asiakkainamme ovat niin pienet ja keskisuuret kun isommatkin kotimaiset ja kansainväliset yritykset. Asiakkaamme toimivat pääasiassa teknisellä suunnittelualalla, energiateollisuudessa, ydinvoima-alalla sekä infrastruktuuri- ja teollisuusrakentamisessa.

 

Henkilöstömme koostuu kokeneista, vastuullisissa tehtävissä toimineista, teollisuuden projektin- ja laadunhallinnan päällikkö- ja asiantuntijatason henkilöistä, joilla on vuosien kokemus työskentelystä vaativissa ja vastuullisissa kansainvälisissä projekteissa.


Haluamme tuoda kertyneen kokemuksemme teollisuuden ja teknologian kehityksen käyttöön, jotta asiakkaidemme vaativat projektit toteutuvat niille asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaan.

Referenssit

Vuodesta 2007 lähtien Qualifinn on toiminut asiantuntijakumppanina monille isoille ja keskisuurille energia- ja teknologiateollisuudessa
toimiville yrityksille niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Palvelut

Laadunhallinta

Olemme mukana kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän johtamisprosessejaan ja
laadunhallintaansa. Arvioimme, suunnittelemme sekä toteutamme kehittämis- ja parantamishankkeita
asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Osaamisemme kattaa mm. seuraavat johtamisen osa-alueet:

Laadunhallinta ISO 9000 ja ISO 10000 -standardisarjaan perustuen

Ydinalaa koskevat erityiset vaatimukset ja hallintastandardit

 • IAEA: n turvallisuusstandardeihin ja ohjeisiin perustuva ydinturvallisuuden hallinta
 • Suomen Säteilyturvakeskuksen (STUK) YVL-ohjeet ja soveltaminen
 • ISO 19443 -standardin vaatimukset ja ISO/TR 4450 ohjeet ydinalan toimittajille

Projektinhallinta

Toimimme asiakkaamme tukena ja osallistumme asiakkaamme projektinhallinnan suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen. Työskentelemme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti noudattaen yleisiä ja tarvittaessa kansainvälisiä projektinhallinnan suuntaviivoja ja käytäntöjä. Projektinhallintapalvelumme kattavat muun muassa seuraavat osa-alueet:

Projektinhallinta ISO 21500 -standardisarjaan perustuen

Käytännön projektin aikataulutus ja kontrolli asiakkaan toiveiden mukaan

 • projektin vaiheistuksen, osituksen ja suunnittelun
 • aikataulujen päivitys ja projektin toteutumisen seuranta ja raportointi hyödyntäen esimerkiksi EVM-menetelmää
 • kriittisen polun hallinta
 • projektinhallintasuunnitelmien ja muiden projektiin liittyvien suunnitelmien kehittäminen

Kertaluontoiset aikataulutukseen tai projektinhallintaan liittyvät toimeksiannot

 • MS Projektin aikataulujen migraatio/muuntaminen Oracle Primavera P6 aikataulutyökaluun ja toisinpäin
 • MS Projektin tai Oracle Primavera P6 aikataulun jalostus vastaamaan asiakkaan vaatimuksia
 • riippumattomat aikataulutuksen laatuanalyysit
 • riskianalyysit
 • aikataulun viiveanalyysit
 • kustannus-/aikatauluintegraatio
 • resursointi

Yhteystiedot

Kartoitamme jatkuvasti uusia projektimahdollisuuksia ja etsimme alan asiantuntijoita mukaan joukkoomme.

Markku Pitko
Puhelin +358 50 462 0787
Sähköposti markku.pitko(at)qualifinn.com

Toimisto
+358 40 072 2567

Kotipaikka: Pori
Y-tunnus: 2144634-3

Postiosoite
Qualifinn Oy
Tiedepuisto 4
28600 Pori

Käyntiosoite
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, Rakennus K
28600 Pori