Riskienhallinta

Riskienhallinta on oleellinen osa nykyaikaista liiketoimintaa myös pienessä ja keskisuuressa teollisuudessa. Toimimme asiakkaidemme apuna yleisen liiketoiminnan ja projektien riskienhallinnan kehittämisessä ja arvioimisessa.

Luomme menettelyitä riskien hallinnalle ISO 31000 standardin periaatteiden mukaan, tunnistamme projekteihin liittyviä riskejä, analysoimme ja arvioimme riskien merkityksen sekä suunnittelemme ja toteutamme riskien käsittelyn riskien vähentämiseksi ja lieventämiseksi.