Laadunhallinta ja muut hallintajärjestelmät

Olemme mukana kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän johtamisprosessejaan ja laadunhallintaansa. Arvioimme, suunnittelemme sekä toteutamme kehittämis- ja parantamishankkeita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Osaamisemme kattaa mm. seuraavat johtamisen osa-alueet:

  • laadunhallinta ISO 9000 -standardisarjaan perustuen
  • ympäristöasioiden hallinta ISO 14000 -standardisarjaan perustuen
  • työturvallisuuden hallinta OHSAS 18000 -standardisarjaan perustuen
  • ydinturvallisuuden hallinta ja turvallisuuskulttuuri IAEA:n turvallisuusstandardeihin -ohjeisiin ja Suomen Säteilyturvallisuuskeskuksen (STUK) uusiin YVL-ohjeisiin perustuen, sekä ydinvoima-alan laadunvarmistusohjelmat ASME NQA-1 mukaan
  • offshore-teollisuuden laadunhallinta ISO/TS 29001 ja API Spec Q1 mukaan